2018

​​​

 

 

בצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת הרישיונות לבצל https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/halukat_bazal_histayma.aspxבצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת הרישיונות לבצל
מכסה 1206 ארה"ב - גרעיני חמניות - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/hamaniyot.aspxמכסה 1206 ארה"ב - גרעיני חמניות - הסתיימה חלוקת המכסה
פטריות - מכסה 7095 איחוד - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/pitriyot.aspxפטריות - מכסה 7095 איחוד - הסתיימה חלוקת המכסה
בחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/yevu_tapuchim.aspxבחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווק
חלוקת רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal7025.aspxחלוקת רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 7025
נוהל תמיכה ברוד שואו (" Road Show ") בארה"ב, אוקטובר - 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nohal_tmicha_brod_shoao.aspxנוהל תמיכה ברוד שואו (" Road Show ") בארה"ב, אוקטובר - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה
הסתיימה חלוקת מכסה - 4095 איחוד אירופי - דבש https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/finish_michsa_4095.aspxהסתיימה חלוקת מכסה - 4095 איחוד אירופי - דבש
אגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/agasimehud.aspxאגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסה
אגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/agasim.aspxאגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסה
עדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה 2018 - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kadam_tozeret.aspxעדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה 2018 - 2020
מכסה 4095 - דבש מהאיחוד האירופי - יתרת כמות של סה"כ 35 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/dvash.aspxמכסה 4095 - דבש מהאיחוד האירופי - יתרת כמות של סה"כ 35 טון
כרוב לתעשייה - מכסה 7025 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון המודעה מיום 12.8.18 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tikun_kruv_latasiya.aspxכרוב לתעשייה - מכסה 7025 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון המודעה מיום 12.8.18
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_roshashana.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
הסתיימה חלוקת מכסה - 2313 איחוד אירופי - מזון לבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/egozeyadama.aspxהסתיימה חלוקת מכסה - 2313 איחוד אירופי - מזון לבעלי חיים
הסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסה 7039: בצל - איחוד אירופי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal.aspxהסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסה 7039: בצל - איחוד אירופי
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רשיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכס - מכסה 7025 WTO - המכסה מיועדת למפעליי התעשיה - לעיבוד בלבד https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kruvlataasiya.aspx משרד החקלאות מודיע על חלוקת רשיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכס - מכסה 7025 WTO - המכסה מיועדת למפעליי התעשיה - לעיבוד בלבד
הסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסות הבאות: תפוח עץ מרקסור, חמצה מרקוסור, חמצה מקסיקוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nizulmichsot.aspxהסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסות הבאות: תפוח עץ מרקסור, חמצה מרקוסור, חמצה מקסיקו
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת יתרת מכסות יבוא כדלהלן: https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/yitrot080718.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת יתרת מכסות יבוא כדלהלן:
אספרגוס לבן (SPARGEL) – מכסה 7092 – הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/asparagus_lavan.aspxאספרגוס לבן (SPARGEL) – מכסה 7092 – הסתיימה חלוקת המכסה
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא מלפפונים טריים לתעשייה בלבד https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/melafefonim_triyim_lataasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא מלפפונים טריים לתעשייה בלבד
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/shkedim_mekoolafim.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדים
גרעיני חמניות - מכסה 1215 - מרקוסור - הסתיימה המכסה לחדשיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/hamaniyot_tapuhim.aspxגרעיני חמניות - מכסה 1215 - מרקוסור - הסתיימה המכסה לחדשים
תפוחים ארה"ב - מכסה 819 - המכסה חולקה במלואהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tapuh_arhav.aspxתפוחים ארה"ב - מכסה 819 - המכסה חולקה במלואה
צבר מכסה 9618 WTO - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/sabres.aspxצבר מכסה 9618 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה