​​​

 

 

דבש באריזות מעל 50 ק"גhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/dvash_meal_50kilo.aspxדבש באריזות מעל 50 ק"ג
הסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyom_michsot.aspxהסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:
הערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאווירhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/maslol.aspxהערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאוויר
הסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyum_michsot.aspxהסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאות
שום – איחוד אירופאי – מכסה 7040 – חולקה במלואה לחדשים ולותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/shum.aspxשום – איחוד אירופאי – מכסה 7040 – חולקה במלואה לחדשים ולותיקים