2018

​​​

 

 

חימצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsat_himza.aspxחימצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה
חמצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/himza.aspxחמצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה
שקדים מקולפים - מכסה 8021 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/shkedim.aspxשקדים מקולפים - מכסה 8021 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020
חמצה 7144 מרקוסורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/chimza32018.aspxחמצה 7144 מרקוסור
תפוחים - מכסה 8088 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_apple.aspxתפוחים - מכסה 8088
תפוחים מכסה 819 ארה"ב – חולקה במלואה לותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tapuhim.aspxתפוחים מכסה 819 ארה"ב – חולקה במלואה לותיקים
אגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - חולקה במלואה לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsat_egozeyadama.aspxאגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - חולקה במלואה לותיקים
צימוקים – מכסה 818 ארה"ב – הסתיימה המכסה לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nigmera_michsat_simukim.aspxצימוקים – מכסה 818 ארה"ב – הסתיימה המכסה לותיקים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
חימצה - מכסה 7133 מקסיקו – הסתיימה המכסה לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsatmeksiko.aspxחימצה - מכסה 7133 מקסיקו – הסתיימה המכסה לותיקים
דבש באריזות מעל 50 ק"גhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/dvash_meal_50kilo.aspxדבש באריזות מעל 50 ק"ג
הסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyom_michsot.aspxהסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:
הערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאווירhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/maslol.aspxהערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאוויר
הסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyum_michsot.aspxהסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאות
שום – איחוד אירופאי – מכסה 7040 – חולקה במלואה לחדשים ולותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/shum.aspxשום – איחוד אירופאי – מכסה 7040 – חולקה במלואה לחדשים ולותיקים