2018

​​​

 

 

הסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסות הבאות: תפוח עץ מרקסור, חמצה מרקוסור, חמצה מקסיקוhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nizulmichsot.aspxהסתיימה חלוקת יתרת הכמות במכסות הבאות: תפוח עץ מרקסור, חמצה מרקוסור, חמצה מקסיקו
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת יתרת מכסות יבוא כדלהלן: http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/yitrot080718.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת יתרת מכסות יבוא כדלהלן:
אספרגוס לבן (SPARGEL) – מכסה 7092 – הסתיימה חלוקת המכסהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/asparagus_lavan.aspxאספרגוס לבן (SPARGEL) – מכסה 7092 – הסתיימה חלוקת המכסה
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא מלפפונים טריים לתעשייה בלבד http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/melafefonim_triyim_lataasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא מלפפונים טריים לתעשייה בלבד
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/shkedim_mekoolafim.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדים
גרעיני חמניות - מכסה 1215 - מרקוסור - הסתיימה המכסה לחדשיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/hamaniyot_tapuhim.aspxגרעיני חמניות - מכסה 1215 - מרקוסור - הסתיימה המכסה לחדשים
תפוחים ארה"ב - מכסה 819 - המכסה חולקה במלואהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tapuh_arhav.aspxתפוחים ארה"ב - מכסה 819 - המכסה חולקה במלואה
צבר מכסה 9618 WTO - הסתיימה חלוקת המכסהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/sabres.aspxצבר מכסה 9618 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה
משרד החקלאות מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/update_michsot_060518.aspxמשרד החקלאות מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
חמצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/himza.aspxחמצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה
חימצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsat_himza.aspxחימצה – מכסה 7138 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה
שקדים מקולפים - מכסה 8021 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/shkedim.aspxשקדים מקולפים - מכסה 8021 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים
חמצה 7144 מרקוסורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/chimza32018.aspxחמצה 7144 מרקוסור
תפוחים - מכסה 8088 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_apple.aspxתפוחים - מכסה 8088
תפוחים מכסה 819 ארה"ב – חולקה במלואה לותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tapuhim.aspxתפוחים מכסה 819 ארה"ב – חולקה במלואה לותיקים
אגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - חולקה במלואה לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsat_egozeyadama.aspxאגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - חולקה במלואה לותיקים
צימוקים – מכסה 818 ארה"ב – הסתיימה המכסה לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nigmera_michsat_simukim.aspxצימוקים – מכסה 818 ארה"ב – הסתיימה המכסה לותיקים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
חימצה - מכסה 7133 מקסיקו – הסתיימה המכסה לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsatmeksiko.aspxחימצה - מכסה 7133 מקסיקו – הסתיימה המכסה לותיקים
דבש באריזות מעל 50 ק"גhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/dvash_meal_50kilo.aspxדבש באריזות מעל 50 ק"ג
הסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyom_michsot.aspxהסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:
הערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאווירhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/maslol.aspxהערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאוויר
הסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyum_michsot.aspxהסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאות
שום – איחוד אירופאי – מכסה 7040 – חולקה במלואה לחדשים ולותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/shum.aspxשום – איחוד אירופאי – מכסה 7040 – חולקה במלואה לחדשים ולותיקים