דוח ניצול מכסות 2018

​​

 

 

דו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה נכון ליום 12.03.2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/doh_nizul_michsot120318.aspxדו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה נכון ליום 12.03.2018
דו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה נכון ליום 27.02.2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/doh_nizul_michsot_270218.aspxדו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה נכון ליום 27.02.2018
דו"ח ניצול מכסות יבוא 2018 - נכון לתאריך 06.02.2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/dohnizulmichsot06022018.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא 2018 - נכון לתאריך 06.02.2018
דו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2018, נכון ליום 14.01.2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/dohnizulmichsot140118.aspxדו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2018, נכון ליום 14.01.2018