​​

 

 

פקאן – מכסה 8031 – WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/pekanim.aspxפקאן – מכסה 8031 – WTO
עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018: מכסת ירקות ופירות מירדן וממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/edkun_yarden.aspxעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018: מכסת ירקות ופירות מירדן וממדינות WTO
עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/edkunim.aspxעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
פירוט חלוקת מכסות בהמשך לנספח א' לנוהל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/mixhsot_nispah_a_2018-18.12.2017.aspxפירוט חלוקת מכסות בהמשך לנספח א' לנוהל
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/nohal_michsot2018.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018