נוהל מכסות יבוא 2018

​צימוקים מארה"ב - מכסה 818, גרעיני חמניות מארה"ב - מכסה 1206 

יתקבלו שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board הקודמים ל 1.12.2017 או רשימוניי כנ"מ - שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית לרישיון של אותה מכסה.

תפוחים ארה"ב מכסה 819 - יבואן שלא קיבל רישיון לשנת 2018 ממכסה זו - יוכל להגיש בקשות החל מ- 1.2.18 גם בגין שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board החל מ- 1.11.17 שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית הניתנת לרישיון.

 

 

تقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية http://www.moag.gov.il/ar/وحدات الوزارة/dovrut/pirsumim/Publications_2018/Pages/Meat_Tips.aspxتقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية
אין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/public_alert.aspxאין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"
הודעה על החזר מזון לכלבים בשל חלקי מתכת שנמצאו בטבליותhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2018/Pages/hodaa_hechzer_mazon_22-4-18.aspxהודעה על החזר מזון לכלבים בשל חלקי מתכת שנמצאו בטבליות