נוהל מכסות יבוא 2018

​צימוקים מארה"ב - מכסה 818, גרעיני חמניות מארה"ב - מכסה 1206 

יתקבלו שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board הקודמים ל 1.12.2017 או רשימוניי כנ"מ - שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית לרישיון של אותה מכסה.

תפוחים ארה"ב מכסה 819 - יבואן שלא קיבל רישיון לשנת 2018 ממכסה זו - יוכל להגיש בקשות החל מ- 1.2.18 גם בגין שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board החל מ- 1.11.17 שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית הניתנת לרישיון.

 

 

הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hakzaa_2019.aspxהודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS
מפקחי משרד החקלאות עצרו רכב מסחרי אשר הוביל 300 ק"ג דגים טריים מהים התיכון ללא קירור וללא תיעודhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fish.aspxמפקחי משרד החקלאות עצרו רכב מסחרי אשר הוביל 300 ק"ג דגים טריים מהים התיכון ללא קירור וללא תיעוד
בעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Broken_legs_camel.aspxבעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אש