​צימוקים מארה"ב - מכסה 818, גרעיני חמניות מארה"ב - מכסה 1206 

יתקבלו שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board הקודמים ל 1.12.2017 או רשימוניי כנ"מ - שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית לרישיון של אותה מכסה.

תפוחים ארה"ב מכסה 819 - יבואן שלא קיבל רישיון לשנת 2018 ממכסה זו - יוכל להגיש בקשות החל מ- 1.2.18 גם בגין שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board החל מ- 1.11.17 שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית הניתנת לרישיון.

 

 

משרד החקלאות ומועצת הצמחים: בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fruit.aspxמשרד החקלאות ומועצת הצמחים: בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים
בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל
משרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/shmita_support_2018.aspxמשרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021