נוהל מכסות יבוא 2018

עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018:

חמצה WTO  - מספר מכסה  7138 - בכמות של 1000 טון. 

שיטת החלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, יחס מכס/פטור 1:1, יש לצרף הצהרת יבוא לחמצה במכס מלא שתאריכה החל מ- 15/3/18. הרישיונות יינתנו ללא קשר למדינת המקור במכס מלא.

יבואן בודד יהיה זכאי לכמות שלא תעלה על 180 טון ממכסה זו.

כמות מקסימלית לרישיון - 60 טון.

תוקף הרישיונות - 15.3.18 - 15.6.18.

את הבקשות יש להגיש החל מ – 15.3.2018, בטופס המקוון במערכת מסלו"ל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1

 

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה