2019

​​​​​​​

 

 

טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft_export_2020_2022.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022
תפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_usa.aspxתפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסה
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_markusur.aspxתפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסה
חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_escem_canada.aspxחלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה
מכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_shkedim.aspxמכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021
מכסה ליבוא חסה לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mihsa_leyevu_hasa_letaasia.aspxמכסה ליבוא חסה לתעשייה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022
חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_mevukashot.aspxחלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה
מכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukim9619.aspxמכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסה
חמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7133meksiko.aspxחמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסה
מכסת דגים קפואים במים מתוקים מכסה מס' 303 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/dagim303.aspxמכסת דגים קפואים במים מתוקים מכסה מס' 303 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/wto_7026_7012.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן
חמצה מקנדה מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7134.aspxחמצה מקנדה מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agvanyot15.04.19.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/cucumbers_tomatoes_7026.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן
מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal25.03.19.aspxמכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה
אגוזי אדמה - מכסה 1203 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה לחדשיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/egozeyadama24.03.19.aspxאגוזי אדמה - מכסה 1203 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה לחדשים
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/melafefon140319.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן
שקדים מקולפים מכסה 8021 WTO - נגמרה חלוקת המכסה לותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim140319.aspxשקדים מקולפים מכסה 8021 WTO - נגמרה חלוקת המכסה לותיקים
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal130319.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO
חמצה מרקוסור, מכסה מס' 7144 - הסתיימה חלוקת המכסה לותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7144.aspxחמצה מרקוסור, מכסה מס' 7144 - הסתיימה חלוקת המכסה לותיקים
תפוח עץ מרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mrkusur110319.aspx תפוח עץ מרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארה"ב, מכסה 819 - הסתיימה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim030319.aspxתפוח עץ מארה"ב, מכסה 819 - הסתיימה המכסה
מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal250219.aspxמכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/melafefon240219.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן