​​​​​​​

 

 

מכסת שקדים WTO, מס' מכסה 8021 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim400ton.aspxמכסת שקדים WTO, מס' מכסה 8021 - נגמרה המכסה
צימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukimWTO.aspxצימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסה
חמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himzaarhav.aspxחמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה
נוהל מכסות יבוא לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/nohal2020.aspxנוהל מכסות יבוא לשנת 2020
חמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza_meksiko.aspxחמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסה
שקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim_beklipa.aspxשקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/nohal2020_tyutalehearothazibur.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר - טיוטה להערות הציבור
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft_export_2020_2022.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_markusur.aspxתפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_usa.aspxתפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסה
חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_escem_canada.aspxחלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה
מכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_shkedim.aspxמכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021
מכסה ליבוא חסה לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mihsa_leyevu_hasa_letaasia.aspxמכסה ליבוא חסה לתעשייה
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022
חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_mevukashot.aspxחלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה
מכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukim9619.aspxמכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסה
חמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7133meksiko.aspxחמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסה
מכסת דגים קפואים במים מתוקים מכסה מס' 303 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/dagim303.aspxמכסת דגים קפואים במים מתוקים מכסה מס' 303 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/wto_7026_7012.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן
חמצה מקנדה מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7134.aspxחמצה מקנדה מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agvanyot15.04.19.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/cucumbers_tomatoes_7026.aspxחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן
מכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal25.03.19.aspxמכסת בצל 7025 - WTO הסתיימה חלוקת המכסה