טפסים

 

 

בקשה לרישיון יבואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/bakasha_le_rishayon_yavu1.aspxבקשה לרישיון יבואבקשה לרישיון יבוא
מסמכים הנדרשים לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/docs_import.aspxמסמכים הנדרשים לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאימסמכים הנדרשים לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאי
אישור לפי צו יבוא חפשי - ציוד משומשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/Free_import_order_used_equipment.aspxאישור לפי צו יבוא חפשי - ציוד משומשאישור לפי צו יבוא חפשי
בקשה לרשיון יבוא מיכון חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/import_Machinery_agri.aspxבקשה לרשיון יבוא מיכון חקלאי
טופס אישור לכריתת יער משקיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/ishur_krita_yaar_mishki.aspxטופס אישור לכריתת יער משקיטופס אישור לכריתת יער משקי
אישור לפי צו יבוא חופשי - ציוד חדשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/ishur_lefi_tzav_yavu_hofshi_new.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי - ציוד חדשאישור לפי צו יבוא חפשי, התשס"ו_ 2006
אישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/ishur_madrich_bitzua_srifat_gezem_haklai.aspxאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרם
טופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/kabalat_rishayon_yevu_yetzu.aspxטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאי
שאלון ליבואן בייבוא לשימוש עצמיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/sheelon_yevu_atzmi.aspxשאלון ליבואן בייבוא לשימוש עצמישאלון ליבואן בייבוא לשימוש עצמי
טופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/tofes_bakasha_azey_ekaliptus.aspxטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקי
טופס אישור נטיעת יער משקיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/tofes_ishur_netiat_yaar_mishki.aspxטופס אישור נטיעת יער משקיטופס אישור נטיעת יער משקי
טופס לקביעת אמות מידה לקבלת תמיכה לגן בוטני מוכר 2011 - יש להגיש בארבעה עותקים עד ל-31.12.2010http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/tofes_kviat_amot_mida_tmichat_gan_botani.aspxטופס לקביעת אמות מידה לקבלת תמיכה לגן בוטני מוכר 2011 - יש להגיש בארבעה עותקים עד ל-31.12.2010טופס לקביעת אמות מידה לקבלת תמיכה לגן בוטני מוכר 2011
אישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/tzav_yevu_chofshi.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומיאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומי