טפסים

 

 

פיתוחים בחקלאות שיוצגו לראש ממשלת הודו בביקור בארץ http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/vulcani/Pages/machine.aspxפיתוחים בחקלאות שיוצגו לראש ממשלת הודו בביקור בארץ
המבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/haihtargenut_shel_meshakim_haklaeim.aspxהמבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתי המחקר בוחן דרכים לחיזוק המשק המשפחתי באמצעות התארגנות ומומן על ידי קרן המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במסגרת צוות היגוי כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר
כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים, פרופ' אמיר היימןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/loca-brand-fresh-fruits-and-veg.aspxכדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים, פרופ' אמיר היימן