שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

 


​​​לאתר שירות ההדרכה והמקצוע


שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע) הנה יחידה העוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

  • הדרכה לחקלאים בשיטות שונות, בהתאם לצרכים
  • מתן הכשרה מקצועית לחקלאים
  • יצור ידע יישומי באמצעות ניסיונות שדה ותצפיות
  • יעוץ מקצועי ליחידות משרד החקלאות.

 

דגש מיוחד ניתן לנושאים המבטאים תועלות ציבוריות וחברתיות, והמשרתים הן את החקלאים והן את האוכלוסייה בכללותה. קידום נושאים אלו מתבצע באמצעות עבודת צוותים מקצועיים ארציים ומחוזיים.

  • היבטי מים – שימוש יעיל במים, מחזור מים, שימוש במים מושבים ומליחים
  • החדרת טכנולוגיות ומיכון החוסכים ב"ידיים עובדות"
  • שיפור איכות התוצרת החקלאית לסטנדרטים בינלאומיים, עבור השוק המקומי ועבור יצוא
  • הפחתת שימוש בחומרי הדברה בחקלאות הצמחית
  • קידום נושאים חקלאיים הקשורים באיכות סביבה (רפורמה ברפת, שימוש בבוצות בחקלאות, מניעת שריפות גזם חקלאי ועוד)
  • גיוון זנים זמינים בייצור החקלאי.

 

 


שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

מפגש מגדלי דבורים אזור מרכז והדרוםענפי בעלי חייםשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);מחוז הנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/bees_growth_confrence_south.aspxמפגש מגדלי דבורים אזור מרכז והדרום12/07/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef13
מפגש מגדלי דבורים אזור הצפוןענפי בעלי חייםשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);מחוז גליל-גולן;מחוז העמקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/bees_growth_confrence_north.aspxמפגש מגדלי דבורים אזור הצפון12/07/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef12
הזמנה לכנס בנושא מיזמים אזוריים של חקלאות וסביבהשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/conference_project.aspxהזמנה לכנס בנושא מיזמים אזוריים של חקלאות וסביבה04/07/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef10
ברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבעלחבק עץשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/birkat_ilanot.aspxברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע04/04/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef3

 

 

 

 

נוהל מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_meizamim.aspxנוהל מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה לשנת 201701/08/2017 21:00:00
מפגש נוסף ייחודי של חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי ותעשייתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/Cannabis_growing.aspxמפגש נוסף ייחודי של חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי ותעשייתי15/07/2017 21:00:00
בעקבות עומס החום, משרד החקלאות צופה: עודף בפירות ומחסור בירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Shortage_of_vegetables.aspxבעקבות עומס החום, משרד החקלאות צופה: עודף בפירות ומחסור בירקות12/07/2017 21:00:00
מדד עלות ייצור גפן יולי 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_july_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן יולי 201711/07/2017 21:00:00

 

 

המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/pirsumim/2012/Pages/Exemption_from_payment_of_agricultural_Trktor.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאי
בקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/nahoz_negev/טפסים/Pages/ptor_tractor.aspxבקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיטופס בקשה להמלצה למתן/חידוש רשיון לרכב חקלאי
ishur_lefi_tsav_yevu_otonomyhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=19ishur_lefi_tsav_yevu_otonomy
טופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןמחקר ופיתוח חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_Budget_Request.aspxטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)הגנת עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)טופס במילוי מקוון - איסוף מידע על עצים בוגרים

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי

 

 

נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית28/09/2016 21:00:00
מבחני תמיכה גנים בוטניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים26/09/2016 21:00:00
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/hadbara_2016.aspxנוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 201602/11/2015 22:00:00
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tmicha_ganim_botanim_2015.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 201509/11/2014 22:00:00

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00