שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

 


​​​לאתר שירות ההדרכה והמקצוע


שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע) הנה יחידה העוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

  • הדרכה לחקלאים בשיטות שונות, בהתאם לצרכים
  • מתן הכשרה מקצועית לחקלאים
  • יצור ידע יישומי באמצעות ניסיונות שדה ותצפיות
  • יעוץ מקצועי ליחידות משרד החקלאות.

 

דגש מיוחד ניתן לנושאים המבטאים תועלות ציבוריות וחברתיות, והמשרתים הן את החקלאים והן את האוכלוסייה בכללותה. קידום נושאים אלו מתבצע באמצעות עבודת צוותים מקצועיים ארציים ומחוזיים.

  • היבטי מים – שימוש יעיל במים, מחזור מים, שימוש במים מושבים ומליחים
  • החדרת טכנולוגיות ומיכון החוסכים ב"ידיים עובדות"
  • שיפור איכות התוצרת החקלאית לסטנדרטים בינלאומיים, עבור השוק המקומי ועבור יצוא
  • הפחתת שימוש בחומרי הדברה בחקלאות הצמחית
  • קידום נושאים חקלאיים הקשורים באיכות סביבה (רפורמה ברפת, שימוש בבוצות בחקלאות, מניעת שריפות גזם חקלאי ועוד)
  • גיוון זנים זמינים בייצור החקלאי.

 

 


שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

מדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017מידע לחקלאי;מחירי תוצרת חקלאית ופיקוח מחיריםחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_october_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן אוקטובר 201707/11/2017 22:00:00{54da196a-aa29-4df9-b950-53974d792caa}8c73ac36-cd1d-475e-8955-b830960e002753
הזמנה לכנס בנושא מיזמים אזוריים של חקלאות וסביבהשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/hazmana.aspxהזמנה לכנס בנושא מיזמים אזוריים של חקלאות וסביבה20/08/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef16
מפגש מגדלי דבורים אזור מרכז והדרוםענפי בעלי חייםשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);מחוז הנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/bees_growth_confrence_south.aspxמפגש מגדלי דבורים אזור מרכז והדרום12/07/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef13
מפגש מגדלי דבורים אזור הצפוןענפי בעלי חייםשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);מחוז גליל-גולן;מחוז העמקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/bees_growth_confrence_north.aspxמפגש מגדלי דבורים אזור הצפון12/07/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef12

 

 

 

 

הזמנה לקורס רססים שיתקיים במשרד החקלאות מחוז מרכז - חדרהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/Invitation_to_the_course.aspxהזמנה לקורס רססים שיתקיים במשרד החקלאות מחוז מרכז - חדרה12/12/2017 22:00:00
הזמנה ליום עיון "גינון בר - קיימא" http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/hazmana_2017.aspxהזמנה ליום עיון "גינון בר - קיימא" 01/10/2017 21:00:00
שר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/cannabis_2017.aspxשר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאי18/09/2017 21:00:00
משרד החקלאות ממשיך להיערך לקראת חגי תשרי: צריכת הדבש בארץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/dvash.aspxמשרד החקלאות ממשיך להיערך לקראת חגי תשרי: צריכת הדבש בארץ17/09/2017 21:00:00

 

 

המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/pirsumim/2012/Pages/Exemption_from_payment_of_agricultural_Trktor.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאי
בקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/nahoz_negev/טפסים/Pages/ptor_tractor.aspxבקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיטופס בקשה להמלצה למתן/חידוש רשיון לרכב חקלאי
בקשה לרישיון יבואיבוא ויצואhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/bakasha_le_rishayon_yavu1.aspxבקשה לרישיון יבואבקשה לרישיון יבוא
טופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןמחקר ופיתוח חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_Budget_Request.aspxטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)הגנת עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)טופס במילוי מקוון - איסוף מידע על עצים בוגרים

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי

 

 

נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית28/09/2016 21:00:00
מבחני תמיכה גנים בוטניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים26/09/2016 21:00:00
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/hadbara_2016.aspxנוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 201602/11/2015 22:00:00
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tmicha_ganim_botanim_2015.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 201509/11/2014 22:00:00

 

 

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00