שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

 

​​

שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע) הנה יחידה העוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

  • הדרכה לחקלאים בשיטות שונות, בהתאם לצרכים
  • מתן הכשרה מקצועית לחקלאים
  • יצור ידע יישומי באמצעות ניסיונות שדה ותצפיות
  • יעוץ מקצועי ליחידות משרד החקלאות.

 

דגש מיוחד ניתן לנושאים המבטאים תועלות ציבוריות וחברתיות, והמשרתים הן את החקלאים והן את האוכלוסייה בכללותה. קידום נושאים אלו מתבצע באמצעות עבודת צוותים מקצועיים ארציים ומחוזיים.

  • היבטי מים – שימוש יעיל במים, מחזור מים, שימוש במים מושבים ומליחים
  • החדרת טכנולוגיות ומיכון החוסכים ב"ידיים עובדות"
  • שיפור איכות התוצרת החקלאית לסטנדרטים בינלאומיים, עבור השוק המקומי ועבור יצוא
  • הפחתת שימוש בחומרי הדברה בחקלאות הצמחית
  • קידום נושאים חקלאיים הקשורים באיכות סביבה (רפורמה ברפת, שימוש בבוצות בחקלאות, מניעת שריפות גזם חקלאי ועוד)
  • גיוון זנים זמינים בייצור החקלאי.

 

 


שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

ברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבעלחבק עץשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/birkat_ilanot.aspxברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע04/04/2017 21:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef3
הזמנה לקורס השקיה במי קולחיםשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/Hzmna_lekurs_hshkaia_bmim_kolhim.aspxהזמנה לקורס השקיה במי קולחים25/01/2017 22:00:00{aa4f6dfe-cd6a-4fe3-bbb2-56f41cd26a5f}a9fcc4f6-ab9d-41c5-bdca-650f1bc2ecef2
זן חדש של בטטותדוברות והסברה;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/batatot_levanot.aspxזן חדש של בטטות22/01/2017 22:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c811
מפגש חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי, קיבוץ כנרתשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2017/Pages/cannabis_north.aspxמפגש חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי, קיבוץ כנרת04/01/2017 22:00:00{591dac55-ca98-4230-82d3-aa37618d1538}ea8428a3-c9b2-4606-b266-8a38a833934b2

 

 

 

 

יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימאhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/agriculture_conference.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא13/06/2017 21:00:00
הזמנה ליום עיון מיוחד בנושא תקינה, איכות סביבה ורגולציה בתחום המזוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/kenes1.aspxהזמנה ליום עיון מיוחד בנושא תקינה, איכות סביבה ורגולציה בתחום המזון11/06/2017 21:00:00
מפגש חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/kanavis_meeting.aspxמפגש חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי06/06/2017 21:00:00
כנס צמצום אבדן מזון טריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/seder_yom_kenes_bizbuz_mazon.aspxכנס צמצום אבדן מזון טרי28/05/2017 21:00:00

 

 

המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/pirsumim/2012/Pages/Exemption_from_payment_of_agricultural_Trktor.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאי
בקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/nahoz_negev/טפסים/Pages/ptor_tractor.aspxבקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיטופס בקשה להמלצה למתן/חידוש רשיון לרכב חקלאי
ishur_lefi_tsav_yevu_otonomyhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=19ishur_lefi_tsav_yevu_otonomy
טופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןמחקר ופיתוח חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_Budget_Request.aspxטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)הגנת עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)טופס במילוי מקוון - איסוף מידע על עצים בוגרים

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי

 

 

נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית28/09/2016 21:00:00
מבחני תמיכה גנים בוטניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים26/09/2016 21:00:00
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/hadbara_2016.aspxנוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 201602/11/2015 22:00:00
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tmicha_ganim_botanim_2015.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 201509/11/2014 22:00:00

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00