נהלים

 

 

נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/hadbara_2016.aspxנוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2016נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2016
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tmicha_ganim_botanim_2015.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015
נוהל ליבוא טרקטורים וציוד חקלאי - הוראות מעברhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/import_Agricultural_Equipment.aspxנוהל ליבוא טרקטורים וציוד חקלאי - הוראות מעברנוהל ליבוא טרקטורים וציוד חקלאי
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור בתחום הגנים הבוטניים המוכרים 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tmicha_ganim_butanim_2012.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור בתחום הגנים הבוטניים המוכרים 2012מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור בתחום הגנים הבוטניים המוכרים 2012
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגנים בוטניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/mivahnim_halukat_kaspe_tmichut_mosdot_zibur.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגנים בוטניםמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגנים בוטנים
נוהל פטור מאגרת תשלום לטרקטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_traktor.aspxנוהל פטור מאגרת תשלום לטרקטור חקלאינוהל פטור מאגרת תשלום לטרקטור חקלאי
הנחיות לשתילת יער משקי לשנת 2010http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/hanchayot_shtilat_yaar_mishki_2009-2010.aspxהנחיות לשתילת יער משקי לשנת 2010הנחיות לשתילת יער משקי לשנת 2010
משרד החקלאות תומך בפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2010 - ניתן להגיש בקשות עד ה- 18.12.2009http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tmicha_hadbara_bio_tyuta.aspxמשרד החקלאות תומך בפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2010 - ניתן להגיש בקשות עד ה- 18.12.2009משרד החקלאות תומך בפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2010
מיכון חקלאי - ביצוע בדיקות ומעקביםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tziud_traktorim_haklaim_bdikot_maakavim.aspxמיכון חקלאי - ביצוע בדיקות ומעקביםמיכון חקלאי_ ביצוע בדיקות ומעקבים
קריטריונים ליבוא ציוד חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/yavu_ziud_hakl.aspxקריטריונים ליבוא ציוד חקלאיקריטריונים ליבוא ציוד חקלאי