נהלים

 

 

נוהל ליבוא טרקטורים וציוד חקלאי - הוראות מעברhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/import_Agricultural_Equipment.aspxנוהל ליבוא טרקטורים וציוד חקלאי - הוראות מעברנוהל ליבוא טרקטורים וציוד חקלאי
נוהל פטור מאגרת תשלום לטרקטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_traktor.aspxנוהל פטור מאגרת תשלום לטרקטור חקלאינוהל פטור מאגרת תשלום לטרקטור חקלאי
מיכון חקלאי - ביצוע בדיקות ומעקביםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tziud_traktorim_haklaim_bdikot_maakavim.aspxמיכון חקלאי - ביצוע בדיקות ומעקביםמיכון חקלאי_ ביצוע בדיקות ומעקבים
קריטריונים ליבוא ציוד חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/yavu_ziud_hakl.aspxקריטריונים ליבוא ציוד חקלאיקריטריונים ליבוא ציוד חקלאי