נהלים

בהתאם הוראת התכ"מ שמספרה 6.2.1 ולאחר התייעצות עם מועצת הגנים הבוטניים לפי סעיף– 12 (ב) לחוק גנים בוטניים, תשס"ו 2006 (להלן חוק הגנים הבוטניים), מתפרסמים בזה – מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן המשרד) לגופים אחרים.

למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015

 

 

מבחני תמיכה גנים בוטניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2015/Pages/tmicha_ganim_botanim_2016.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016
סיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/sadna_ramat_040713.aspxסיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13סיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13