עצים בוגרים בישראל

בשנים האחרונות גוברת בקרב הציבור המודעות לחשיבותם של עצים בוגרים, עצים היסטוריים וגנים ותיקים.


תקינה או חקיקה, שתסייענה בשימורם של עצים בוגרים, חשובים והיסטוריים וכן רישום מסודר של העצים בגנים, הזקוקים לשימור ולמעקב, יועילו בהעשרת המידע אודות צמחים אלה ובהגנה עליהם מפני תהליכי פיתוח ואנשי נדל"ן ושימורם.

סקר עצים בוגרים שנערך על ידי משרד החקלאות בין השנים 1990-2006 נועד לאתר עצים ותיקים ונדירים, הגדלים בארץ בגנים ותיקים, כעצים בודדים ברחובות, לצד בתי מגורים או בתים, המיועדים להריסה, במגרשים, בשדות, באתרים הרחוקים מן העין וקשים למעקב ובמקומות נוספים.


להרחבה ולסיפורי עצים בוגרים