שנים קודמות

 

 

רשימת יצרנים (מבני בתי צמיחה, חומרי כיסוי, רשתות)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/שנים קודמות/Pages/רשימת יצרנים.aspxרשימת יצרנים (מבני בתי צמיחה, חומרי כיסוי, רשתות)
סיכום הפעילות המקצועית 2002-2001. פרחי קטיף, גיאופיטים וענפי קישוטhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/שנים קודמות/Pages/סיכום הפעילות המקצועית 2002-2001.aspxסיכום הפעילות המקצועית 2002-2001. פרחי קטיף, גיאופיטים וענפי קישוט
סקר צרכי הדרכה - אגף הפרחים - 2002-2001http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/שנים קודמות/Pages/סקר צרכי הדרכה - אגף הפרחים - 2002-2001.aspxסקר צרכי הדרכה - אגף הפרחים - 2002-2001