2011

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוצא כי טיפוח נושא הגינות הקהילתיות הנו יעד בעל חשיבות רבה ומקצה לכך את המשאבים הבאים:
ראשית יש לציין, שמיום תחילת נושא הגינון הקהילתי בארץ שותף המשרד בקידום הנושא. לפני שנתיים הוקם צוות ארצי לקידום הנושא. תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות שותף לשולחן עגול * בנושא גינות קהילתיות המרוכז ע"י ג'וינט ישראל.

א. הדרכה באמצעות יועצי גינון מטעם משרד החקלאות, עד פעם אחת לשנה.
בשנת 2011 זמינות הדרכות רק באזורי המרכז והדרום בהתאם לרשימת יועצים שמצורפת.

גינה קהילתית המעוניינת בהדרכה מתבקשת לעיין במסמכים המצורפים,
למלא ולשלוח את הנספח למילוי על ידי המבקש (המכסה להדרכה מוגבלת ולכן הקודם להגיש בקשה
יזכה להדרכה).

ב. מענה מקצועי לשאלות: ניתן להפנות ליוסי בן-שחר רפרנט לנושא גינון קהילתי
 במשרד החקלאות באמצעות המייל או הטלפון הנייד:yosyb@shaham.moag.gov.il 050-6241607

ג. מידע גנני בנושאים: גינון קהילתי, גנים חסכניים במים, גנים מקיימים וטיפול בעצים
ניתן למצוא באתר משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/agri/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/ginun_ginot_noy.htm

ד. ימי עיון ואף קורסים המיועדים לפעילים בגינות הקהילתיות יתקיימו מעת לעת.
ניתן להירשם לרשימת תפוצה לקבלת מידע בנושא זה באמצעות מייל ליוסי בן-שחר.
המידע על פעילות התחום נמצא גם באתר משרד החקלאות.


לחץ כאן
משרד החקלאות מקדם גינות קהילתיות

 

 

פסח בגנים הבוטניים – יום גנים בוטניים ארצי - הכניסה חופשית!http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/open_day_botanical-gardens.aspxפסח בגנים הבוטניים – יום גנים בוטניים ארצי - הכניסה חופשית!
הגנים הבוטניים בישראל והתרבות הגננית בארץhttp://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/butanic_gardens/Pages/Botanical_Gardens_and_Gardening.aspxהגנים הבוטניים בישראל והתרבות הגננית בארץ
גנים בוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/butanic_gardens/Pages/Botanical-gardens_israel.aspxגנים בוטניים בישראל