2011

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוצא כי טיפוח נושא הגינות הקהילתיות הנו יעד בעל חשיבות רבה ומקצה לכך את המשאבים הבאים:
ראשית יש לציין, שמיום תחילת נושא הגינון הקהילתי בארץ שותף המשרד בקידום הנושא. לפני שנתיים הוקם צוות ארצי לקידום הנושא. תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות שותף לשולחן עגול * בנושא גינות קהילתיות המרוכז ע"י ג'וינט ישראל.

א. הדרכה באמצעות יועצי גינון מטעם משרד החקלאות, עד פעם אחת לשנה.
בשנת 2011 זמינות הדרכות רק באזורי המרכז והדרום בהתאם לרשימת יועצים שמצורפת.

גינה קהילתית המעוניינת בהדרכה מתבקשת לעיין במסמכים המצורפים,
למלא ולשלוח את הנספח למילוי על ידי המבקש (המכסה להדרכה מוגבלת ולכן הקודם להגיש בקשה
יזכה להדרכה).

ב. מענה מקצועי לשאלות: ניתן להפנות ליוסי בן-שחר רפרנט לנושא גינון קהילתי
 במשרד החקלאות באמצעות המייל או הטלפון הנייד:yosyb@shaham.moag.gov.il 050-6241607

ג. מידע גנני בנושאים: גינון קהילתי, גנים חסכניים במים, גנים מקיימים וטיפול בעצים
ניתן למצוא באתר משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/agri/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/ginun_ginot_noy.htm

ד. ימי עיון ואף קורסים המיועדים לפעילים בגינות הקהילתיות יתקיימו מעת לעת.
ניתן להירשם לרשימת תפוצה לקבלת מידע בנושא זה באמצעות מייל ליוסי בן-שחר.
המידע על פעילות התחום נמצא גם באתר משרד החקלאות.


לחץ כאן
משרד החקלאות מקדם גינות קהילתיות

 

 

מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2017/Pages/hadkonit_hadekel2017.aspxמניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 2017שמעון ביטון, מנהל תחום הגנת הצומח; אביגיל הלר, מנהלת תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר * תודה ליעל הזה מהשירותים להגנת הצומח על עזרתה בגיבוש בחומר
נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית
הכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2016/Pages/Kenes_Etzim_bogrim.aspxהכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלהננו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי בנושא "עצים בוגרים בישראל", שיתקיים אי"ה ביום חמישי, א' כסליו תשע"ז, 1 בדצמבר 2016, בין השעות 16:00-08:30, באולם כהן, משרד החקלאות, הקריה החקלאית בית דגן.