2012

 

 

סיוע כלכלי לגנים בוטניים, 2011-2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/tmicha_gan_botani_2012.aspxסיוע כלכלי לגנים בוטניים, 2011-2012תמיכות לגנים בוטניים, 2011
מצגות מיום העיון ליועצי גינון 13.12.2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/Gardening_Consultants_dec_2012.aspxמצגות מיום העיון ליועצי גינון 13.12.2012מצגות מיום העיון ליועצי גינון 13.12.2012
פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/Botanic_Gardens_suport.aspxפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים (טיוטה להערות הציבור)
עלון ענף הפרחים - מס' 5, כסלו תשע"ג, נובמבר 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/flowers_Journal_november_2012.aspxעלון ענף הפרחים - מס' 5, כסלו תשע"ג, נובמבר 2012עלון ענף הפרחים
מצגות מיום עיון גינון קהילתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/Ginun_kehilati_presentations.aspxמצגות מיום עיון גינון קהילתימצגות מיום עיון גינון קהילתי
טקס האזכרה והענקת המלגות לשנת 2012 ע"ש דן ויוסי ספיר ז"לhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/sapir_2012.aspxטקס האזכרה והענקת המלגות לשנת 2012 ע"ש דן ויוסי ספיר ז"לטקס האזכרה והענקת המלגות לשנת 2012 ע"ש דן ויוסי ספיר ז"ל
מערכת המים ומערכות הצינון בלולים - טיפול ותחזוקהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/water_systems_Hen house.aspxמערכת המים ומערכות הצינון בלולים - טיפול ותחזוקהמערכת המים ומערכות הצינון בלולים - טיפול ותחזוקה
עלון ענף הפרחים - מס' 4, אב תשע"ב, אוגוסט 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/flowers_Journal_august_2012.aspxעלון ענף הפרחים - מס' 4, אב תשע"ב, אוגוסט 2012עלון ענף הפרחים
הודעה לציבור מגדלי סוסי הטורוברד ובעליהם לפי תקנה תקנה 5 (ה) תקנות להשבחת יצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע) התשע"ב - 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/thorobred_horse.aspxהודעה לציבור מגדלי סוסי הטורוברד ובעליהם לפי תקנה תקנה 5 (ה) תקנות להשבחת יצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע) התשע"ב - 2012הודעה לציבור מגדלי סוסי הטורוברד ובעליהם לפי תקנה תקנה 5 (ה) תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע) התשע"ב
קול קורא למאגר מרצים בתחום ייצור גבינות במחלבת המשק החקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/kol_kore_marzim_gvinot.aspxקול קורא למאגר מרצים בתחום ייצור גבינות במחלבת המשק החקלאיקול קורא למאגר מרצים בתחום ייצור גבינות במחלבת המשק החקלאי
עלון ענף הפרחים - מס' 3 אייר תשע"ב, מאי 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/flower_jornal_may_2012.aspxעלון ענף הפרחים - מס' 3 אייר תשע"ב, מאי 2012עלון ענף הפרחים
חומרי הדברה מורשים 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/Authorized_pesticides_2012.aspxחומרי הדברה מורשים 2012חומרי הדברה מורשים 2012
קול קורא - מלגה לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא צאן לשנה"ל תשע"בhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/milga_tzon.aspxקול קורא - מלגה לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא צאן לשנה"ל תשע"בקול קורא - מלגה לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא צאן לשנה"ל תשע"ב
שה"מ קורא למטפחי פרחים להציג ביום הפתוח שיערך ב- 14.3.2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/metapchim_yom_patuach.aspxשה"מ קורא למטפחי פרחים להציג ביום הפתוח שיערך ב- 14.3.2012שה"מ קורא למטפחי פרחים להציג ביום הפתוח שיערך ב- 14.3.2012
קול קורא למצטייני אגריטך 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/kol_kore_agritech_2012.aspxקול קורא למצטייני אגריטך 2012קול קורא למצטייני אגריטך 2012
עלון ענף הפרחים - מס' 2 שבט תשע"ב, פברואר 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/flower_Journal_feb_2012.aspxעלון ענף הפרחים - מס' 2 שבט תשע"ב, פברואר 2012עלון ענף הפרחים
פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטנייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/gan_botani_tikun_mivchan.aspxפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטנייםפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את המבחנים לתמיכה בגנים הבוטניים
דפון המלצות לטיפולי התעוררות בגרעיניים, 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/dapon_garuniym.aspxדפון המלצות לטיפולי התעוררות בגרעיניים, 2012דפון המלצות לטיפולי התעוררות בגרעיניים, 2012
המלצות לעונה למגדלי הזיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/Recommendations_olive_growers.aspxהמלצות לעונה למגדלי הזיתהמלצות לעונה למגדלי הזית