2012

 

 

המלצות לעונה למגדלי הזיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2012/Pages/Recommendations_olive_growers.aspxהמלצות לעונה למגדלי הזיתהמלצות לעונה למגדלי הזית