2013

 

 

קורס הגנת הצומח בהדרים, פברואר-מרץ 2014 בבאר שבעhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/kurs_haganat_tzomeach_hadarim.aspxקורס הגנת הצומח בהדרים, פברואר-מרץ 2014 בבאר שבעקורס הגנת הצומח בהדרים, פברואר
המלצות למגדלי הצאן להתמודדות עם החורףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/winter_sheep.aspxהמלצות למגדלי הצאן להתמודדות עם החורףהמלצות למגדלי הצאן להתמודדות עם החורף
בקשה לקבלת מידע והצעות להשכרת שטח לתערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/kabalat_meida_taarucha_2013.aspxבקשה לקבלת מידע והצעות להשכרת שטח לתערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפרבקשה לקבלת מידע והצעות להשכרת שטח לתערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סודן של הגינות הקהילתיות - מדריך מקיף להקמה, תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/sodan_shel_haginot.aspxסודן של הגינות הקהילתיות - מדריך מקיף להקמה, תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיותסודן של הגינות הקהילתיות - מדריך מקיף להקמה, תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיות
תרומת העצים לסביבה ולנוףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/trees_contribution.aspxתרומת העצים לסביבה ולנוףתרומת העצים לסביבה ולנוף
עלון ענף הפרחים - מס' 8 אלול תשע"ג, אוגוסט 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/flowers_Journal_august_2013.aspxעלון ענף הפרחים - מס' 8 אלול תשע"ג, אוגוסט 2013עלון ענף הפרחים
סיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/sadna_ramat_040713.aspxסיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13סיכום סדנת צמחים בסכנת הכחדה, רמת הנדיב 04.07.13
מצגות מכנס פסולת של בתי בדhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/Oil_press_presentation.aspxמצגות מכנס פסולת של בתי בדמצגות מכנס פסולת של בתי בד
מצגות מיום עיון גגות ירוקים, יוני 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/Green_Roof2013.aspxמצגות מיום עיון גגות ירוקים, יוני 2013מצגות מיום עיון גגות ירוקים, יוני 2013
מצגות מכנס גוזם מומחה 6.6.2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/kenes_gozem_mumche_2013.aspxמצגות מכנס גוזם מומחה 6.6.2013מצגות מכנס גוזם מומחה 9.6.2013
הדברת זבובים ברפת, סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרדhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/Pest_control_flies.aspxהדברת זבובים ברפת, סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרדהדברת זבובים ברפת, סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרד
עלון ענף הפרחים - מס' 7 סיוון תשע"ג, מאי 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/flowers_Journal_may_2013.aspxעלון ענף הפרחים - מס' 7 סיוון תשע"ג, מאי 2013עלון ענף הפרחים
מצגות מפורום יועצי גינון 9.5.2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/Gardening_Consultants_forum.aspxמצגות מפורום יועצי גינון 9.5.2013מצגות מפורום יועצי גינון 9.5.2013
מצגות מקורס הגנת הצומח בגן הנויhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/presentation_hagana_gan_hanoy.aspxמצגות מקורס הגנת הצומח בגן הנוימצגות מקורס הגנת הצומח בגן הנוי
מצגות מכנס אבחון פגעים בעצים בוגרים בגן הנוי ודרכי התמודדות עמםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/presentations_protecting_trees_Seminar.aspxמצגות מכנס אבחון פגעים בעצים בוגרים בגן הנוי ודרכי התמודדות עמם
קול קורא מלגה לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא צאן לשנה"ל תשע"גhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/kol_kore_tzon_2013.aspxקול קורא מלגה לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא צאן לשנה"ל תשע"גקול קורא מלגה לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא צאן לשנה"ל תשע"ג
קול קורא להגשת תוכניות מחקר לענף הצאן לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/kol_kore_research_2014.aspxקול קורא להגשת תוכניות מחקר לענף הצאן לשנת 2014קול קורא להגשת תוכניות מחקר לענף הצאן לשנת 2014
יום פתוח בענף תות השדה יתקיים ב-11.3.13http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/yom_patuah_tut_sadeh.aspxיום פתוח בענף תות השדה יתקיים ב-11.3.13
עלון ענף הפרחים - מס' 6, אדר תשע"ג, פברואר 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/alon_prahim_6.aspxעלון ענף הפרחים - מס' 6, אדר תשע"ג, פברואר 2013עלון ענף הפרחים
קול קורא להגשת מחקרים בענף גפן היין לשנת 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/KolKore_yain_2013.aspxקול קורא להגשת מחקרים בענף גפן היין לשנת 2013קול קורא להגשת מחקרים בענף גפן היין לשנת 2013
מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחריםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/Botanic_Gardens_suport_2013.aspxמבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחריםמבחנים לתמיכה בגנים בוטניים המשתייכים לגופים אחרים
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" - עד 28.2.2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2013/Pages/yakir_anaf_gefen_2013.aspxקול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" - עד 28.2.2013קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" - עד 28.2.2013