2014

​​​​​​

 

 

אזהרה לציבור: משרד החקלאות קורא לציבור להימנע מגיזום עצי דקל כשימוש לסכך לסוכה, בשל חשש להתרבות מזיק התוקף את עצי הדקלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/warning_dekel.aspxאזהרה לציבור: משרד החקלאות קורא לציבור להימנע מגיזום עצי דקל כשימוש לסכך לסוכה, בשל חשש להתרבות מזיק התוקף את עצי הדקלזהרה לציבור: משרד החקלאות קורא לציבור להימנע מגיזום עצי דקל כשימוש לסכך לסוכה בשל חשש להתרבות מזיק התוקף את עצי הדקל
מצגות מפורום גוזם מומחה 29.9.14http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/forum_gozem2014.aspxמצגות מפורום גוזם מומחה 29.9.14מצגות מפורום גוזם מומחה 29.9.14
הודעה בדבר מתן תמיכה לפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/hadbara_meshulevet_2015.aspxהודעה בדבר מתן תמיכה לפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2015הודעה בדבר מתן תמיכה לפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2015
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"לhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/keren_milgot_sapir.aspxקרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"לקרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
סקר עבור רפתנים אודות שימוש בחומרי ניקוי ברפתותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/seker_shfachim.aspxסקר עבור רפתנים אודות שימוש בחומרי ניקוי ברפתותסקר שימוש בחומרי ניקוי ברפתות עבור רפתנים
בקשה לקבלת מידע והצעות להשכרת שטח לתערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/RFI_Agricultural_Exhibition.aspxבקשה לקבלת מידע והצעות להשכרת שטח לתערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפרבקשה לקבלת מידע והצעות להשכרת שטח לתערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שאלות ותשובות בנושא שמיטה בגן הנויhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/shmita_qa.aspxשאלות ותשובות בנושא שמיטה בגן הנוישאלות ותשובות בנושא שמיטה בגן הנוי
לקראת שמיטה בגן הנוי - הנחיות להכנת גן הנוי לשנת השמיטה וטיפול בגן בשמיטהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/likrat_shmita_began_hanoy.aspxלקראת שמיטה בגן הנוי - הנחיות להכנת גן הנוי לשנת השמיטה וטיפול בגן בשמיטהלקראת שמיטה בגן הנוי - הנחיות להכנת גן הנוי לשנת השמיטה וטיפול בגן בשמיטה
מדריך שמיטה לגן הנויhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/madrich_shmita_legan_hanoy.aspxמדריך שמיטה לגן הנוימדריך שמיטה לגן הנוי
תקצירי יום עיון גננים לקראת שנת השמיטה תשע"הhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/takzirey_yom_iyun_gananim_shnat_shmita.aspxתקצירי יום עיון גננים לקראת שנת השמיטה תשע"התקצירי יום עיון גננים לקראת שנת השמיטה תשע"ה
חוברת הכנת הקרקע לגןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/hachanat_hakarka_legan.aspxחוברת הכנת הקרקע לגןחוברת הכנת הקרקע לגן
המלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן נויhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2014/Pages/hamlazot_bdikot_karka.aspxהמלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן נויהמלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן נוי