​אנו קוראים לאנשי הגינות הקהילתיות לפתוח את הגינות לציבור הרחב ולהזמינם לגינה כדי להנות מפריחת האביב
של עצי הפרי והנוי ולברך ברוב עם את ברכת האילנות על פריחת עצי פרי בחודש ניסן.

 

ברכת האילנות תשע"ז