2016

הננו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי בנושא "עצים בוגרים בישראל", שיתקיים אי"ה ביום חמישי, א' כסליו תשע"ז, 1 בדצמבר 2016, בין השעות 16:00-08:30, באולם כהן, משרד החקלאות, הקריה החקלאית בית דגן.
העץ הנו גורם משמעותי במורשתו של עם ובעל תרומה רבה לסביבה, לנוף, לאקלים, לאסתטיקה, לערך כלכלי של נכסים וסביבה, לשיפור המגוון הביולוגי ועוד. השנה בחרנו לדון בכנס בכמה נושאים חדשים וותיקים: נסקור את הגישות החדשניות ליצירת בית גידול משמעותי לעצים; נשמע על משאב העצים בעיר ועל היער העירוני, נקיים דיון בסוגיית האקליפטוסים האם הם אכן - עצים מסוכנים או פולשים? ולבסוף, נציג את האתר "עצי מורשת" ואת ממצאי סקר העצים הבוגרים בישראל. במהלך הכנס נעלה מבזקים אחדים שיידונו במהלך השנים 2016 ו- 2017, כמו הערכת סיכונים בעצים, פגעים בעצים וסטנדרט חדש לשתילי עצים.

הכנס מיועד למתכנני ערים, לאדריכלים ולאדריכלי נוף, למהנדסים, לנציגי ציבור בנושא תכנון ובינוי, לגננים, למנהלי מחלקות ואגפים ברשויות ולכלל הציבור הדואג לעתיד העצים בישראל, לאזרחים שאכפת להם, לנאמני טבע וסביבה ולנאמני אילנות.

 

עלות ואופן הרשמה

עלות יום העיון הינה 80 ש"ח למשתתף, סטודנטים 50 ש"ח.
מחיר לסטודנט יהיה רק ביום הכנס ומותנה בהצגת כרטיס סטודנט בתוקף.
חברי הארגון לגננות ולנוף ירשמו בארגון וישלמו 50 ₪ בלבד לארגון.
המחיר כולל כיבוד קל בבוקר ובצהריים.

יש לפקסס את הספח ולציין הרשמה בארגון לגננות ולנוף.

לפני ביצוע התשלום יש להירשם בטלפון: 03-9485315 [מירב חג'בי] או בפקס 03-9485887 או ​בקישור

תשלום והרשמה מוקדמת מבטיחים את השתתפות המשלם!

המעוניינים להירשם מתבקשים למלא את הספח המצורף ולשלוח אותו לפקס:   03-9485887.

דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:
1. באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים, טל': 03-9485342 .
2. תשלום באמצעות המחאה או התחייבות כספית; בטרם ביצוע התשלום יש לפנות ליוסי יוסף, טל': 03-9485330.
3. תשלום בכניסה ליום העיון לאחר הרשמה. 

ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 10% דמי ביטול; בשבוע האחרון שלפני יום העיון ייגבו 20% דמי ביטול; ומיום העיון ואילך - 100% דמי ביטול.

לפרטים נוספים: 

ריכוז ארגוני: מירב חג'בי, טל': 054-4200445 ; דוא"ל: meiravh@moag.gov.il
ריכוז התצוגה: יוסי בן שחר, טל': 050-6241607
ריכוז מקצועי: ישראל גלון, טל': 050-6241556

 

מספר המקומות מוגבל! אנא, הקפידו להירשם מבעוד מועד.

הכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראל - תוכנית הכנס וספח ההרשמה 

הכנס השנתי העשירי בנושא עצים בוגרים בישראל

 

 

משרד החקלאות תומך בהקמת גינות קהילתיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Community_gardens.aspxמשרד החקלאות תומך בהקמת גינות קהילתיות
מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2017/Pages/hadkonit_hadekel2017.aspxמניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 2017שמעון ביטון, מנהל תחום הגנת הצומח; אביגיל הלר, מנהלת תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר * תודה ליעל הזה מהשירותים להגנת הצומח על עזרתה בגיבוש בחומר
נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית