2016

​הנכם מוזמנים לקורס שיעסוק בשיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, אשר יתקיים בחודשים פברואר - אפריל 2017 במחוז העמקים בגלבוע - משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בגידול ירקות.