נהלים

מונתה ועדה להעברת מידע במשרד החקלאות שבתוקף סמכותה לאשר קבלת מידע מגופים ציבוריים או חיצוניים או העברת מידע אליהם ממאגרי משרד החקלאות.

להלן הנוהל שמטרתו קביעת סמכויותיה, אחריותה ופעולותיה של הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים, הוועדה פועלת מכוח תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), הנוהל מתייחס לכל הגופים הציבוריים בארץ שמעוניינים לקבל מידע ממשרד החקלאות על כל יחידותיו, וכמובן הוא מתייחס גם לכל יחידות המשרד שמעוניינות לקבל מידע מגופים ציבוריים.
לנוהל

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה