נהלים

מונתה ועדה להעברת מידע במשרד החקלאות שבתוקף סמכותה לאשר קבלת מידע מגופים ציבוריים או חיצוניים או העברת מידע אליהם ממאגרי משרד החקלאות.

להלן הנוהל שמטרתו קביעת סמכויותיה, אחריותה ופעולותיה של הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים, הוועדה פועלת מכוח תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), הנוהל מתייחס לכל הגופים הציבוריים בארץ שמעוניינים לקבל מידע ממשרד החקלאות על כל יחידותיו, וכמובן הוא מתייחס גם לכל יחידות המשרד שמעוניינות לקבל מידע מגופים ציבוריים.
לנוהל

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום