חוקים


ביוני אשתקד התקבלה בממשלה הצעת משרד החקלאות לרפורמה מקיפה בענף ההטלה, שעיקרה - שדרוג ענף ההטלה, תוך התייעלות העוסקים בו, הן מבחינה וטרינרית והן מבחינה סביבתית וממשקית. במסגרת החלטה זו הוטל על השרים, האחראים לחוק הגליל, להתאימו להחלטת הממשלה, כך שמתן הסובסידיה מכוח חוק הגליל ימשיך עד לשנת 2017, בהתאמות הנדרשות.

בתאריך 3.3.08 עבר התיקון לחוק הגליל פה אחד בוועדת הכספים של הכנסת, וכעבור שבוע (10.3.08) אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. העדכון לחוק קובע, כי מתן הסובסידיה לתושבי הגליל יוארך בעשר שנים נוספות, עד לשנת 2017. כמו כן, נקבע כי תשווה רמת הסובסידיה בענף הפטם לענף ההטלה; שיעור הסובסידיה יופחת ביחס לעלויות הייצור בכ- 30%, בהתאם למדדי התקדמות הרפורמה לאורך השנים; יושם דגש על מתן סובסידיות אך ורק לבעלי משקים המתגוררים באזורים שהוגדרו על פי החוק - אזור הצפון ובמסגרתו יישובים הנמצאים לאורך גדר הגבול הצפונית. בשנת 2008 מימוש הסובסידיה יסייע בפרנסתן של כ- 2,000 משפחות באזור זה.


לעדכון בחוק
לשיעורי סובסידיות בענפי הפטם וההטלה

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תוך 24 שעות: מפקחי משרד החקלאות חילצו 7 כלבים שסבלו מהזנחהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pomeranian_Dogs_rescue.aspx תוך 24 שעות: מפקחי משרד החקלאות חילצו 7 כלבים שסבלו מהזנחה
משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/forgetting_animals.aspx משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבד