חוקים


ביוני אשתקד התקבלה בממשלה הצעת משרד החקלאות לרפורמה מקיפה בענף ההטלה, שעיקרה - שדרוג ענף ההטלה, תוך התייעלות העוסקים בו, הן מבחינה וטרינרית והן מבחינה סביבתית וממשקית. במסגרת החלטה זו הוטל על השרים, האחראים לחוק הגליל, להתאימו להחלטת הממשלה, כך שמתן הסובסידיה מכוח חוק הגליל ימשיך עד לשנת 2017, בהתאמות הנדרשות.

בתאריך 3.3.08 עבר התיקון לחוק הגליל פה אחד בוועדת הכספים של הכנסת, וכעבור שבוע (10.3.08) אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. העדכון לחוק קובע, כי מתן הסובסידיה לתושבי הגליל יוארך בעשר שנים נוספות, עד לשנת 2017. כמו כן, נקבע כי תשווה רמת הסובסידיה בענף הפטם לענף ההטלה; שיעור הסובסידיה יופחת ביחס לעלויות הייצור בכ- 30%, בהתאם למדדי התקדמות הרפורמה לאורך השנים; יושם דגש על מתן סובסידיות אך ורק לבעלי משקים המתגוררים באזורים שהוגדרו על פי החוק - אזור הצפון ובמסגרתו יישובים הנמצאים לאורך גדר הגבול הצפונית. בשנת 2008 מימוש הסובסידיה יסייע בפרנסתן של כ- 2,000 משפחות באזור זה.


לעדכון בחוק
לשיעורי סובסידיות בענפי הפטם וההטלה

 

 

משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה
The Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical conditionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Spokesmanship and Publicity Department/publications/2020/Pages/horse_abuse.aspxThe Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical condition
משרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/animal_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חיים