חוקים

 

 

חוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 4), התשס"א-2011https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low_51_tikun_no_4.aspxחוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 4), התשס"א-2011חוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 4), התשס"א-2011
חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006חוק גנים בוטניים, תשס"ו_ 2006
חוק הגליל (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/chok hagalil.aspxחוק הגליל (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008תיקון חוק הגליל
חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/chok_nikuz.aspxחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957
פקודת היערותhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/Forest_Ordinance.aspxפקודת היערותפקודת היערות
חוקי השירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hokim_ppis.aspxחוקי השירותים להגנת הצומח ולביקורת
חוקי השירותים הווטרינריים ובריאות המקנהhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hukim_shot.aspxחוקי השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
חוק ההתיישבות החקלאיתhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאיתחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הארכת מועד לביצוע השקעות מוכרות), התשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low_53_haarachat_moed.aspxתקנות יישום תכנית ההתנתקות (הארכת מועד לביצוע השקעות מוכרות), התשע"ג-2013תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הארכת מועד לביצוע השקעות מוכרות), התשע"ג-2013
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות) (תיקון), התשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low_54.aspxתקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות) (תיקון), התשע"ג-2013תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות) (תיקון), התשע"ג-2013
תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low_55.aspxתקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013
חוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_tikun_no2.aspxחוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010חוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010
חוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_ysum_hahitnatkut.aspxחוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005