תקנות


יבוא של תוצרת צמחית כורך בחובו סיכונים רבים לבריאות הצומח, בעלי החיים והאדם בישראל, בשל החשש מהכנסת נגעים (מזיקים ומחלות), שאינם קיימים בישראל ואשר יכולים להתאקלם, להתבסס ולגרום לנזק כלכלי גדול ביותר לחקלאות ולנזק סביבתי לצמחיית הבר, לבעלי החיים ולאדם.

עקב הסכנות הכרוכות בייבוא, כל מדינה רשאית להגן על עצמה ולקבוע מגבלות יבוא. יחד עם זאת, הסכמי הסחר הבין-לאומי מחייבים לפעול בשקיפות ועל פי קריטריונים בין-לאומיים ולמנוע ככל האפשר חסמים למסחר הבין-לאומי.

 

ב- 23.6.2009 נכנסו לתוקף תקנות חדשות לייבוא צמחים לישראל. התקנות החדשות יביאו להקלה משמעותית בתהליך הייבוא של מגוון התוצרת הצמחית, ויאפשרו יבוא של מגוון מוצרים שלא יובאו בעבר וממקורות ייבוא חדשים. משרד החקלאות החליט לבצע שינוי נרחב בתקנות הקודמות על מנת להתאימן לרוח התקופה. השינוי המהותי ביותר הינו מתן פטור מרישיון יבוא צמחי לרשימה ארוכה של צמחים ומוצרי צמחים.

 


להסבר אודות התקנות החדשות
לתקנות
עגבניות שרי

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022