תקנות


יבוא של תוצרת צמחית כורך בחובו סיכונים רבים לבריאות הצומח, בעלי החיים והאדם בישראל, בשל החשש מהכנסת נגעים (מזיקים ומחלות), שאינם קיימים בישראל ואשר יכולים להתאקלם, להתבסס ולגרום לנזק כלכלי גדול ביותר לחקלאות ולנזק סביבתי לצמחיית הבר, לבעלי החיים ולאדם.

עקב הסכנות הכרוכות בייבוא, כל מדינה רשאית להגן על עצמה ולקבוע מגבלות יבוא. יחד עם זאת, הסכמי הסחר הבין-לאומי מחייבים לפעול בשקיפות ועל פי קריטריונים בין-לאומיים ולמנוע ככל האפשר חסמים למסחר הבין-לאומי.

 

ב- 23.6.2009 נכנסו לתוקף תקנות חדשות לייבוא צמחים לישראל. התקנות החדשות יביאו להקלה משמעותית בתהליך הייבוא של מגוון התוצרת הצמחית, ויאפשרו יבוא של מגוון מוצרים שלא יובאו בעבר וממקורות ייבוא חדשים. משרד החקלאות החליט לבצע שינוי נרחב בתקנות הקודמות על מנת להתאימן לרוח התקופה. השינוי המהותי ביותר הינו מתן פטור מרישיון יבוא צמחי לרשימה ארוכה של צמחים ומוצרי צמחים.

 


להסבר אודות התקנות החדשות
לתקנות
עגבניות שרי

 

 

הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו
נוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_mazon_hayot_mahmad_5_20.aspxנוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלמטרת הנוהל הנחיית הצרכנים וגורמי המקצוע בתהליך יבוא אישי של מזון לחיות מחמד, בכל הנוגע לפן הווטרינרי, לשם יצירת מסגרת אחידה ומשותפת של כללים, עקרונות והנחיות לביצוע התהליך.