טיוטות תקנות

​​

 

 

טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור
טיוטה להערות הציבור - צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(שינוי התוספת), התשע"ח – 2017https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/zav_moetzet_zmachim.aspxטיוטה להערות הציבור - צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(שינוי התוספת), התשע"ח – 2017
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (תיקון), התשע"ח – 2017https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Inspection_of_plant_export_draft.aspxתקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (תיקון), התשע"ח – 2017
טיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון מס' 3), התשע"ד - 2014 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_hasdara_bakara.aspxטיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון מס' 3), התשע"ד - 2014 - טיוטה להערות הציבורטיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון מס' 3), התשע"ד
טיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית צמחית) (תיקון) התשע"ד 2014 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_hasdara_organi.aspxטיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית צמחית) (תיקון) התשע"ד 2014 - טיוטה להערות הציבורטיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית צמחית) (תיקון) התשע"ד 2014
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/pigs_regulation_2013.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבורתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013)
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ג-2013 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/water_draft_regulation.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ג-2013 להערות הציבורטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ג
טיוטת תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשע"ג– 2012https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_RegulationSupervision_Dogs.aspxטיוטת תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשע"ג– 2012טיוטת תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשע"ג– 2012
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ב-2012 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Water_allocation_draft_Regulation_public_comment.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ב-2012 - להערות הציבורטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ב
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_killing_chicks_and_hatching_eggs_destruction.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011 - להערות הציבורטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א-2011https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_zabach_hovalat_ofot.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א-2011טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א-2011
טיוטת תקנות סיעוד וטרינריhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/tyotat_takanot_siud_vetrinari.aspxטיוטת תקנות סיעוד וטרינריטיוטת תקנות סיעוד וטרינרי
טיוטת תקנות בנושא אמות מידה להקצאת מים לחקלאות להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_takanot_amot_mida.aspxטיוטת תקנות בנושא אמות מידה להקצאת מים לחקלאות להערות הציבורטיוטת תקנות בנושא אמות מידה להקצאת מים לחקלאות להערות הציבור
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול והחזקה של מטילות)https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/tyutat_takanot_hachzakat_metilot_leyun_hazibur.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול והחזקה של מטילות)טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול והחזקה של מטילות) מופנית לעיון הציבור ולהערות עד ליום 7.12.2009
טיוטות לחוקים ותקנות - שו"ט (רשימה מלאה)https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/all_vet_tiytot.aspxטיוטות לחוקים ותקנות - שו"ט (רשימה מלאה)