טיוטות תקנות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האחראי על אכיפת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994 ועל קידום הערך של מניעת צער בעלי חיים, מחויב לעשות כל שניתן כדי למנוע סבל מיותר של בעלי חיים, ולקבוע הוראות ברורות בעניין זה.
מטרת התקנות המוצעות לקבוע תנאים להמתת אפרוחים וטיפול בביצי דגירה של עופות, אשר יוצרו במדגריות לצורך ייצור ביצי מאכל או בשר למאכל, לרבות בשלוחות הרבייה של עופות, ולקבוע רף התנהגות ברור שאינו כרוך בגרימת סבל מיותר לבעלי החיים, בשים לב לתקן המקובל באירופה.
ניתן להעביר הערות לטיוטת התקנות עד ליום 11.9.11, לידי ד"ר דגנית בן דב, הממונה לפי חוק צער בעלי חיים.
לטיוטת התקנות להערות הציבור (צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011)

 

 

משרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Brucellosis.aspxמשרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינר
ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (Grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתידhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/grain-free_pets.aspxמנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (Grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתיד​​​מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בכלבים - קרדיומיופתיה מורחבת (DCM - dialated cardiomyopathy) ומפרסם את המידע שנאסף עד כה בנושא.