טיוטות תקנות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האחראי על אכיפת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994 ועל קידום הערך של מניעת צער בעלי חיים, מחויב לעשות כל שניתן כדי למנוע סבל מיותר של בעלי חיים, ולקבוע הוראות ברורות בעניין זה.
מטרת התקנות המוצעות לקבוע תנאים להמתת אפרוחים וטיפול בביצי דגירה של עופות, אשר יוצרו במדגריות לצורך ייצור ביצי מאכל או בשר למאכל, לרבות בשלוחות הרבייה של עופות, ולקבוע רף התנהגות ברור שאינו כרוך בגרימת סבל מיותר לבעלי החיים, בשים לב לתקן המקובל באירופה.
ניתן להעביר הערות לטיוטת התקנות עד ליום 11.9.11, לידי ד"ר דגנית בן דב, הממונה לפי חוק צער בעלי חיים.
לטיוטת התקנות להערות הציבור (צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011)

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Abuse_Monkeys.aspxמשרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרון
מפקחי משרד החקלאות פינו והצילו סוס במצב קשה שננטש, נפצע וסבל מהזנחה סמוך ליישוב אזורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Horse_abandonment.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו והצילו סוס במצב קשה שננטש, נפצע וסבל מהזנחה סמוך ליישוב אזור