טיוטות תקנות

ענף גידול החזירים לבשר הנו ענף  חקלאי אינטנסיבי ביותר, לכן יש חשיבות רבה בהסדרת תנאי המינימום להחזקת בעלי החיים במסגרתו.

התקנות הוכנו בהתאם להמלצות ועדה בין משרדית בראשות הסמנכ"ל לאסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, שמונתה ע"י מנכ"ל המשרד לבחינת נושא החזקת החזירים בכללותו, לרבות נושאי רווחת בעלי החיים בחזיריות. במסגרת עבודת הוועדה נשמעו עמדות היצרנים, אירגוני ההגנה על בע"ח ואנשי מקצוע בתחום.

טיוטת התקנות נכתבה על סמך עמדות של מספר אנשי מקצוע, ובשים לב לפרסומים בעולם וההתקדמות שנעשתה במחקרים ובידע בתחום זה וכן לסטנדרטים הנהוגים באיחוד האירופי.

מטרת התקנות לבצע שיפור של ממש בתנאי ההחזקה של חזירים במשק החקלאי, וביצועו באופן מדורג המאזן כראוי בין רווחת בעלי החיים וצרכי החקלאות.

הציבור מוזמן להעביר עמדות והתייחסויות לטיוטת התקנות המצורפת, בדוא"ל לכתובות:
pozzis@moag.gov.il
dganitb@moag.gov.il

עד ליום א'  3.2.2013, כ"ג בשבט תשע"ג.לטיוטת תקנות צער בעלי חיים (גידול חזירים והחזקתם) להערות הציבור