אלפון המשרד

מוחמד אבו טועמה
מדריך מחוזי ורפרנט (ירקות בשטח פתוח)
ירקות בשטחים פתוחים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ); מחוז גליל-גולן
04-6816100

 

 

התמודדות עם נזקי עכברים בתות שדההתמודדות עם נזקי עכברים בתות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/achbarim_tut_sade_december_2017.aspx05/12/2017 22:00:00
השפעת תוספת חנקן בשני מועדי שתילה על שתילי גוש לעומת שתילים חשופי שורש בתות שדההשפעת תוספת חנקן בשני מועדי שתילה על שתילי גוש לעומת שתילים חשופי שורש בתות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_taspit_tut_sade_2016.aspx19/06/2016 21:00:00
גידול עגבניות מאכל בשטח פתוח, ינואר 2016גידול עגבניות מאכל בשטח פתוח, ינואר 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/agvaniot_machal_january_2016.aspx25/01/2016 22:00:00
תגובת שתילי גוש לעומת חשופי שורש בתות שדהתגובת שתילי גוש לעומת חשופי שורש בתות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Comparing_observation_strawberry_seedlings.aspx19/05/2015 21:00:00
בחינת ייעול השקיה על ידי מערכת "אוטו-אגרונום" בגידול מלפפון בבית צמיחהבחינת ייעול השקיה על ידי מערכת "אוטו-אגרונום" בגידול מלפפון בבית צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/behinat_yeul_hashkya_autoagronom.aspx01/06/2013 21:00:00
מידע למגדלי תות שדהמידע למגדלי תות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hamlazot_tut_sade.aspx24/02/2013 22:00:00