אלפון המשרד

שמואלי עמיקם
בית דגן
ראש אגף (בטחון)
משאבי אנוש