אלפון המשרד

אסולין אוולין
עובדת מעבדה
מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)
03-9688909