אלפון המשרד

אסולין אוולין
עובדת המעבדה לבדיקת שאריות
שירותים וטרינריים
03-9681713