אלפון המשרד

אלשייך אבי
מפקח מקנה
לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
08-6232914