אלפון המשרד

מאיר אברהם
בית דגן
יועץ שר
מחוז העמקים