אלפון המשרד

ווקנין אביבה
ירושלים
מרכזת (סקרים תוצרת חקלאית טרייה)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
02-6290101
02-6290156