אלפון המשרד

דנינו איילת
מרכזת משתלות הדרים וסובטרופיים
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; שתלנות מתקדמת
03-9681510