אלפון המשרד

בר גיל בת שבע
בית דגן
רכז בכיר (בנא_מ -משאבים חומריים)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש