אלפון המשרד

צרפתי בני
מרכז בכיר - תכנון ובקרה
אגף לפיתוח - בדואים בנגב
03-9485294