אלפון המשרד

זיידמן בן ציון
בית דגן
מנהל/ת תחום (בוחן זנים)
זכויות מטפחים
03-9485833
03-9485839