אלפון המשרד

מקונן בילי
מפקח מרחב דרום
מערך בריאות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688916