אלפון המשרד

דניאל ביקל
מדריך מחוזי (בקר)
בקר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ); מחוז המרכז

 

 

שינויים שנתיים בהרכב הכימי של המזון הגס בישראלשינויים שנתיים בהרכב הכימי של המזון הגס בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/annual_changes_in_the_chemical_composition_of_the_rough_foods_in_israel.aspx30/06/2020 21:00:00