אלפון המשרד

טיש פיגנבוים דפנה
בית דגן
ממונה (מועצות ייצור ויחסי חו"ל)
ייעוץ משפטי
03-9485431
03-9485705