אלפון המשרד

אופטובסקי דוד
מנהל תחום
אבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ); הגנת הצומח
03-9681586