אלפון המשרד

דורית כבביה לנדאו
מנהלת תחום (צאן)
צאן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485306

 

 

התאמת ייצור חלב עיזים במשק למצב השוקהתאמת ייצור חלב עיזים במשק למצב השוקhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/adjusting_go_t-milk_production.aspx16/11/2020 22:00:00
חלב צאן 2019 - נתוני י יצור וסקר הרכב החלב ואיכותחלב צאן 2019 - נתוני י יצור וסקר הרכב החלב ואיכותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_halav_netuni_yezur.aspx23/09/2020 21:00:00
הפחתת ייצור חלב כבשים עקב משבר הקורונההפחתת ייצור חלב כבשים עקב משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_sheep.aspx05/05/2020 21:00:00
הפחתת ייצור חלב עיזים עקב משבר הקורונההפחתת ייצור חלב עיזים עקב משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Reduced_goat_milk_production_due_to_the_Corona_crisis.aspx05/05/2020 21:00:00
תחשיב עיזים לחלבתחשיב עיזים לחלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_zon_2019.aspx26/11/2019 22:00:00
סיכום נתוני הרכב חלב צאן לשנת 2018סיכום נתוני הרכב חלב צאן לשנת 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_halav_2018.aspx14/05/2019 21:00:00
תחשיב ובדיקת כדאיות עיזים לחלבתחשיב ובדיקת כדאיות עיזים לחלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_ezim_meat.aspx27/03/2018 21:00:00
מצגות - מפגש מגדלי צאןמצגות - מפגש מגדלי צאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sheep_growers_meeting.aspx19/04/2015 21:00:00
המלצות למגדלי הצאן עם התמודדות החורףהמלצות למגדלי הצאן עם התמודדות החורףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_lmegadli_zon_2014.aspx08/12/2014 22:00:00
מצגות מיום עיון לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"למצגות מיום עיון לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"לhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/yomiyun_rappoport_2014.aspx07/12/2014 22:00:00