אלפון המשרד

דובב אגרי
רכז בכיר (הסגר)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602101
04-8623137