אלפון המשרד

אוזן אליעד
מפקח מקנה
לשכה וטרינרית העמקים (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
050-6241407
04-6489126