אלפון המשרד

אסתי אדוניה
רכזת לשכה א
כספים (שה"מ); שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485342