אלפון המשרד

גלית אפרתי
מפקחת מבקרת נמל
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת