אלפון המשרד

שלו גלעד
תל יוסף
ראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)
מחוז העמקים; שימור קרקע וניקוז
04-6489128