אלפון המשרד

אלירז גלעד
בית דגן
ממונה (מימון היצוא)
סחר חוץ
03-9485820
03-9485706