אלפון המשרד

מור גיא
מנהל תחום (מדיניות רגולציה)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485864