אלפון המשרד

רובינשטיין גיא
בית דגן
מנהל תחום (חקלאות מים)
דיג וחקלאות מים
03-9485426